afglijden

afglijden
{{afglijden}}{{/term}}
[naar beneden glijden] slide downslip down
[glijdend van iets af raken] slide offslip off
[vlug en stil afdalen] glide down
voorbeelden:
1   〈figuurlijk〉 hij was steeds verder afgegleden in he had slid/slipped further and further into …
3   de trap afglijden slide down the stairs

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”